Správne balenie zásielok / Ako zabaliť balík

Dokumenty na stiahnutie:

Aby Váš balík dorazil do cieľa bez poškodenia, je nutné ho správne zabaliť. Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu a umiestniť tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom (napr. použiť výplň medzi jednotlivými časťami tovaru). Na spodok a vrch škatule treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave. Balíky nie je možné zväzovať pomocou špagátu, fólie či pásky do 1 balíka, pretože tak sa znižuje manipulovateľnosť daného balíka. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky a nesie zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia chybného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky.

Ako správne zabaliť zásielku

Správne zalepenie zásielky
Tvar dvojitého H - zospodu aj zvrchu.
Fixácia produktov
Ľahké produkty - mäkká a vzdušná fixácia
Ťažké produkty - tuhá a zhustená fixácia
Oddelenie produktov od seba
Produkty od seba oddeľte, aby sa zabránilo poškodeniu (mriežky, preložky a obalenie).
 
Vytvorte deformačné zóny
Fixačné materiály a výplne slúžia na zmäkčenie pádov a otrasov. Deformačné zóny by mali byť na všetkých stranách zásielky.
Zásady správneho balenia
  • používajte kvalitné obalové materiály
  • chráňte povrch a citlivé časti produktu
  • oddeľte a preložte jednotlivé produkty
  • zaistite tovar proti posunu a pohybu
  • vytvorte na všetkých stranách deformačné zóny
  • škatule úplne vyplňte fixačným materiálom
  • celý balík musí byť pevný a kompaktný
  • v prípade potreby označte manipulačnými značkami
Skúška pevnosti obalu
Zabalená zásielka musí byť pevná, obal s produktom musí vydržať 5-násobok svojej hmotnosti.
 

Zásielka musí byť zabalená a uzatvorená tak, aby neznečistila alebo nepoškodila ostatné zásielky. Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje odosielateľa zodpovednosti za správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie so zásielkou, avšak je nevyhnutné, aby aj takto označená zásielka bola dôkladne zabalená. V prípade zasielania tekutín je potrebné uprednostniť plastové obaly pred sklenenými a okolo obalov umiestniť absorpčný materiál, prípadne použiť špeciálne kartónové obaly určené na prepravu tekutín.

Prepravné podmienky a riziká

Prečo je správne zabalenie zásielky tak dôležité? S Vašou zásielkou bude počas prepravy veľa krát manipulované. Zásielka môže byť 6 až 8 krát naložená/vyložená a dopravovaná po valčekovom dopravníku. Dochádza tak k rôznym otrasom a tlakom.

Tlaky
Vaša zásielka môže byť úplne dole a preto musí byť schopná vydržať zaťaženiu.
Vibrácie
Nesprávne zafixovanému tovaru v balení hrozí posun k vonkajšej stene obalu.
Nárazy a pády
Pri manipulácii na pásových dopravníkoch môže dochádzať k nárazom a malým pádom.
 
Ťažisko
Zásielka bude prepravovaná v najstabilnejšej pozícii, preto je nutné vyplniť fixáciou všetky strany zásielky.
Riziko pádu
Riziko pádu zásielky na dno je 70 %, pád na hranu 12 %, roh 8 a na veko 10 %.
Vhodné vnútorné fixácie
1. bublinková fólia 2. polystyrén 3. telieska Flopak 4. vlnitá lepenka 5. kartónové preložky 6. Kartofix 7. Padpak 8. Penové profily 9. Vzduchové podušky