Často kladené otázky

1. Môžem prepravovať akýkoľvek druh tovaru?

Nie. Z prepravy sú vylúčené zásielky, ktoré obsahujú: peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, živé kvety, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, živočíchy, tekuté farby, zbrane, náplne do strelných zbraní, organické peroxidy, rádioaktívny materiál, látky výbušné, horľavé, samozápalné, okysličovacie, látky jedovaté, infekčné, žieravé a iné zdraviu nebezpečné látky ako aj veci, ktoré by počas doby prepravy mohli podľahnúť prirodzenému znehodnoteniu (skaze), napr. rýchlo kaziace sa potraviny a iné podobné veci biologickej povahy. Z prepravy sú tiež vylúčené narkotiká, omamné a psychotropné látky, pornografia, zásielky presahujúce hmotnostné alebo rozmerové obmedzenia.
Vylúčené sú aj predmety ADR (Dohoda ADR- Ustanovenia o nebezpečných látkach a predmetoch).

2. Je nutné tovar zabaliť?

Áno. Každá zásielka musí byť zabalená a uzatvorená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe, musí byť dostatočne pevná a musí umožniť jednoduchú manipuláciu pri preprave. Obal zásielky a uzávera musia chrániť obsah voči tlaku, zmenám teploty alebo poškodeniu opakovanou manipuláciou a okrem toho musia byť také, aby nebolo možné preniknúť k obsahu bez zanechania zrejmej stopy poškodenia.

Viac o správnosti balenia sa dočítate na stránke Ako zabaliť balík.

3. Čo je to dobierka?

Dobierka je doplnková služba, pri ktorej odosielateľ môže poslať zásielku pričom žiada, aby bola od adresáta (príjemcu) vybratá peňažná suma. Adresát (príjemca) pri preberaní zásielky zaplatí požadovanú sumu kuriérovi. Kuriér vloží sumu na účet. Po prijatí platby na účet sa dobierka zašle odosielateľovi na číslo účtu, ktoré uviedol pri objednávke. Prevody štandardne trvajú 5-7 pracovných dní. Pokiaľ Vám ani po tomto čase nepríde Vaša dobierka je potrebné kontaktovať prepravcu.

4. Je možné poslať zásielku na dobierku?

Áno, samozrejme je to možné. Príjemca zásielky uhradí dobierkovú sumu pri prevzatí zásielky priamo kuriérovi.

Pri objednávaní prepravy sa uvádza číslo účtu vo formáte IBAN. Na základe tejto informácie Vám vieme zaslať dobierkovú sumu na číslo účtu, ktoré ste si sami určili. Dobierku posielame len na účet, platba na adresu nie je možná.

5. Ako dlho trvá kým príde dobierka na môj účet?

Od prevzatia zásielky a zaplatenia dobierky trvá 7-10 pracovných dní, kým bude suma za dobierku pripísaná na Váš účet. Pokiaľ Vám ani po tomto čase nepríde Vaša dobierka je potrebné nás kontaktovať.

6. Kto hradí náklady za prepravu?

Prepravné môže hradiť odosielateľ alebo príjemca.

Odosielateľ ako aj príjemcu môžu uhradiť prepravné vopred pomocou:

  1. Platba kartou on-line - Po zadaní objednávky označte možnosť platby karty online, táto možnosť Vás presmeruje na platobnú bránu
  2. Prevodom na účet - po odoslaní objednávky je potrebné uhradiť sumu prepravy na náš účet a poslať potvrdenie o úhrade na náš e-mail [email protected] Po prijatí potvrdenia o úhrade bude objednaná a zrealizovaná preprava.

Platba kuriérovi, ktorý zásielku vyzdvihuje na mieste u odosielateľa nie je možná.

Príjemca môže prepravu uhradiť aj formou dobierky.

V takom prípade je potrebné v rámci objednávky označiť "Poslať balík na dobierku" a hodnotu dobierky uviesť 0 €. V kolónke čísla účtu je potrebné zadať IBAN vo formáte: "SK00 0000 0000 0000 0000 0000". Následne je potrebné zaškrtnúť možnosť "navýšiť dobierku o prepravné" a pri platbe označiť možnosť "Stiahnuť cenu prepravy z dobierky".

7. Môžem požiadať o faktúru so splatnosťou 14 dní za prepravné služby?

Áno, je možné vystaviť faktúru za poskytované prepravné služby. Pre vystavenie faktúry je potrebné poskytnúť nám fakturačné údaje, na základe ktorých Vám vieme vystaviť faktúru.
Táto služba sa poskytuje zákazníkom, ktorí v minulosti využili naše služby, ktoré uhradili vopred prevodom na účet alebo na základe dohody.

8. Môžem kuriérovi zaplatiť za prepravu vo chvíli, keď prevezme balík z miesta vyzdvihnutia?

Nie. Platba u kuriéra nie je možná. V prípade, že prepravu hradí odosielateľ je potrebné vopred zaplatiť sumu prepravného na náš účet a zaslať potvrdenie o úhrade.

9. Dokedy je potrebné zaslať objednávku na prepravu?

Ak chcete, aby bola Vaša zásielka kuriér vyzdvihol nasledujúci pracovný deň je potrebné prepravu objednať do 15:30 h.

10. Ako zistím stav svojej objednávky/prepravy?

Pokiaľ Vám bolo pridelené naše číslo v tvare GETxxxxxx-xxxx, stav Vašej zásielky môžete sledovať on-line na stránke Sledovanie zásielok.

Zároveň stav Vašej zásielky môžete zistiť telefonicky na čísle 0949 070 070, alebo e-mailom na adrese [email protected]. Stačí uviesť číslo balíka, pod ktorým je vedená Vaša objednávka.

11. Keď si objednám kuriéra, kedy príde?

Pri objednávke sa vždy udávajú telefonické kontakty. To znamená, že kuriér Vás pred vyzdvihnutím/doručením zásielky telefonicky kontaktuje. Štandardne príde kuriér na nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky a zásielka bude doručená v rámci SR na nasledujúci pracovný deň odo dňa vyzdvihnutia.
Presný čas vyzdvihnutia/doručenia nie je možné zabezpečiť vzhľadom na rôzne trasy kuriérov.

12. Kedy bude moja zásielka vyzdvihnutá?

Pri objednávkach prepravy, ktoré zaevidujeme v pracovný deň do 15:30h. bude zásielka vyzdvihnutá na  nasledujúci pracovný deň.
Presný čas vyzdvihnutia nie je možné garantovať vzhľadom na rôzne trasy kuriérov.

13. Kedy bude moja zásielka doručená?

V rámci Slovenska sa zásielky doručujú do 24 hodín od vyzdvihnutia. Zásielky z/do Českej republiky sa spravidla doručujú do 48 hodín.

14. Čo ak nie som doma? Ako odovzdám/prevezmem zásielku?

V prípade, že nemôžete zásielku odovzdať/prevziať v deň, keď má byť vyzdvihnutá/doručená je potrebné nás vopred kontaktovať a zabezpečíme náhradný termín vyzdvihnutia/dodania v iný pracovný deň. Na základe Vašej požiadavky Vám vieme poskytnúť číslo na kuriéra, s ktorým sa môžete dohodnúť na inom čase vyzdvihnutia/doručenia zásielky.

15. Čo to je nadrozmerná zásielka?

Preprava nadrozmernej zásielky je špecifikovaná individuálnymi podmienkami. Je to zásielka s hmotnosťou nad 70 kg alebo veľkou objemovou hmotnosťou. OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ sa vypočíta na základe rozmerov. Dá sa vysvetliť ako priestor, ktorý zaberá vo vozidle.
U niektorých zásielok je nutná paletizácia zásielky. Spoločnosť GET Express neposkytuje palety. Paletu potrebnú pre prepravu si musí zabezpečiť zákazník sám.

16. Je možné balík zaslať aj mimo SR?

Áno, takúto prepravu Vám taktiež vieme zabezpečiť. Cenu prepravy mimo územia SR Vám poskytneme na vyžiadanie telefonicky na čísle 0949 070 070, alebo e-mailom na adrese [email protected]. Zabezpečiť je možné export aj import zásielok.

17. Je možné doručiť zásielku dopoludnia?

Áno, zásielku je možné doručiť do 9:00 za príplatok 100 % z ceny prepravného alebo do 12:00 za príplatok 50 % z ceny prepravného. Takéto doručenie je možné len v týchto mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Dunajská Streda, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prievidza, Rožňava, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava a Žilina.

18. Je možné doručiť zásielku v sobotu?

Áno, zásielku je možné doručiť v sobotu. Sobotné doručenie je možné len v týchto mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Dunajská Streda, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prievidza, Rožňava, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava a Žilina.

19. Čo robiť, aby vaša reklamácia dopadla úspešne, a koľko na to máte dní?

Pre úspešné vybavenie reklamácie je potrebné v prípade poškodenia zásielky nahlásiť reklamáciu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky a to do 12.00h písomne na e-mail. V rámci vybavenia reklamácie je potrebné doplniť:

  • Číslo zásielky
  • Popis vady, alebo rozsah poškodenia zásielky
  • Označenie obsahu zásielky a doklad potvrdzujúci obsah Zásielky (dodací list, pôvodná obstarávacia faktúra, objednávka a pod.)
  • Výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody, pričom tu je potrebné doložiť doklad preukazujúcim hodnotu Zásielky relevantným spôsobom (obstarávacia faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad, faktúra za opravu, čestné prehlásenie v prípade výrobky vlastnej výroby, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia a pod.)
  • Fotodokumentácia - odfotená zásielka pred odovzdaním kuriérovi (vnútorná výstuž, baliaci materiál, vonkajšie balenie zásielky)
  • Fotodokumentácia - odfotená zásielka pri prevzatí s detailom poškodenia (vnútorná výstuž, baliaci materiál, vonkajšie balenie zásielky)
  • Dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu